دوشنبه، بهمن ۰۸، ۱۳۸۶

سن راوبط نامشروع جنسی به پانزده سال رسید


گزارشی است از رادیو زمانه که البته چنان عجیب و قریب هم نیست که آدمی را به تعجب وا دارد. هزار ماشاالله در آن مملکت اینقدر روزه خوان داریم که این افراد گناهکار را به آتش دوزخ روشنائی ببخشایند و آنان را از این گناه هان کبیره بر حذر کنند .


اصلا اگر راستش را بخواهید اگر نبود همین چیزها باید میدید که این آمار و ارقام که قبلا از آن حرفی نبود ، الان سر به فلک میگذاشت ! واقعا که با خواندن چنین گزارشاتی که خودشان یعنی دولتمردان حکومت ایران میگویند و چندان واقعی هم نیست و عمق فجایا از این حرفها بسیار عمیق تر گشته ، مو به تن آدمی راست میشود .

هیچ نظری موجود نیست: