یکشنبه، دی ۲۳، ۱۳۸۶

کم کاری


این روزها شدیدا گرفتارم و کمی کم وقت راستش را بخواهید داریم میشویم چهار تا و کلفت وار . وقت شد بر میگردم و دو باره در کنارتان خواهم بود از رودابه گرامی سپاسگزارم به خاطر ارسال ایمیلش و همچنین از مجید ، دوست دیرینه وبلاگیم که دوباره دستش به قلم روان شده و باعث خوشحالی مرا فراهم کرده ، از میداف و آشپزباشی وبلاگستان هم به خاطر اظهار نظراتشان و سایر دوستانی که با ایمیل سوالاتی را در باب پناهندگی مطرح کرده اند نیز تشکری جداگانه میکنم


چند روزی فرصت دهید خدمت میرسم البته لا به لای این شلوغ پلوغیها اگر بشود مطلبی پست میکنم

هیچ نظری موجود نیست: