چهارشنبه، خرداد ۳۰، ۱۳۸۶

دريافت پناهندگي سياسي مشكل شده است


سازمان ملل متحد هشدار داده است که نگرانی بسياری از کشورهای جهان از نفوذ تروریسم باعث سختگيری بيشتر در اعطای پناهندگی سياسی شده است


آقای گوترس کميسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان که به مناسبت روز جهانی پناهندگی در مصاحبه ای با بی بی سی شرکت کرده ، گفته است که پناهجويان تروريست نيستند، بلکه قربانيان تروريسم محسوب می شوند

۱ نظر:

Rodrigo گفت...

Oi, achei teu blog pelo google tá bem interessante gostei desse post. Quando der dá uma passada pelo meu blog, é sobre camisetas personalizadas, mostra passo a passo como criar uma camiseta personalizada bem maneira. Até mais.