پنجشنبه، خرداد ۲۴، ۱۳۸۶

چهارمين دبير كل سازمان ملل درگذشت


كورت والدهايم اطريشي ، چهارمين دبير كل سازمان ملل متحد در سن هشتادوهشتاد سالگي در گذشت

هیچ نظری موجود نیست: