پنجشنبه، فروردین ۰۲، ۱۳۸۶عنوان فوق نام برنامه ايست از شبكه اول تلويزيون بلژيك كه به بررسي اوضاع يازده پناهجو و يا مهاجر از كشورهاي ديگر كه در حال حاضر مقيم بلژيك ميباشند ، ميپردازد


اين برنامه قرار بود در اولين قسمت از سلسله مصاحباتش با مهاجرين ميزبان يك ايراني به نام امير باشد كه چنين نشد و در اولين قسمت با خانمي اهل كشور اكراين برنامه را آغاز كرد


به هر حال اگر ميخواهيد نشست جناب امير آقا را كه در حال حاضر از اهالي آنتورپن ميباشد را به تماشا بنشينيد بايد اين برنامه ها را دنبال كنيد - كه البته دنبال كردنش خالي از لطف هم نيست - تا نوبت به ايشان برسد

هیچ نظری موجود نیست: