دوشنبه، آذر ۱۳، ۱۳۸۵

چراغ قرمز


آخر و عاقبت رد شدن از چراغ قرمز ، اونهم با اين سرعت ، نتيجش اين ميشه كه ميبينيد

هیچ نظری موجود نیست: