دوشنبه، شهریور ۲۷، ۱۳۸۵

خوب ، هميشه نامش به نيكي ميماند


كسي را كه از روزهاي اول ميشناختم و فعاليتش در ارتباط با گروه پناهندگان ايراني در بلژيك قابل تحسين است ، شخصي است به نام انور مير ستاري كه در همه حال ياراي پناهجويان ايراني بوده است به سهم خود و عده ائي از پناهندگاني كه به اين امر اعتقاد دارند از ايشان سپاسگزارم . فيلمي را در همين زمينه ببينيد از بخش صداي فارسي آمريكا

۲ نظر:

صادق جم گفت...

من هم به نوبه خودم از ایشان سپاسگزارم.

فرزاد گفت...

صادق جان مگر شما در بلژيك هستيد و يا فقط حس نوع دوستي شما باعث شده كه اين نظر را بدهيد . در ضمن اوامر حضرت عالي در ارتباط با تغيير لينك اطاعت شد