یکشنبه، شهریور ۱۹، ۱۳۸۵

دولدونگ چيست


انتظار ميرود در چند ماه آينده برخی تغييرات و تصميم گيريها در مورد پناهندگان و پناهجويان در آلمان ايجاد شود که هنوز برگه " دولدونگ " دارند و اما اگر ميخواهيد بدانيد كه برگه مذبور ديگر چيست و قوانيني كه شامل تغيير خواهد شد - كدام است ، اين مطلب از وبسايت انتگراسيون ايرانيان ساكن آلمان را بخوانيد

هیچ نظری موجود نیست: