جمعه، آبان ۳۰، ۱۳۸۲به كمك هموطنان كُرد خود بشتابيم


با سپاس از دوست گرامی به خاطر ارسال لينك مطلب ذيل:


تعداد زيادي از هموطنان كُرد ما هم‌اكنون در مرز اردن با عراق در وضعيت اسفناكي به سر مي‌برند. اين افراد كه در زمان حاكميت صدام حسين به كشور عراق پناهنده شده بودند، با سقوط رژيم سابق عراق به سوي مرز اين كشور با اردن سرازير شدند به اين اميد كه از طريق آن كشور بتوانند به اروپا يا كشورهاي ديگر هجرت نمايند. اما اكنون با گذشت شش ماه از استقرار آنها در مرز و اسكان در چادر و محروميت از ابتدائي‌ترين وسائل زندگي، با نزديك شدن روزهاي سرد پائيز به سوي يك فاجعه انساني پيش مي‌روند.


اصل مطلب