شنبه، فروردین ۰۵، ۱۳۹۱

اوکراین سکوی جدید پرش برای پناهندگان ایرانی

عکاس و خبرنگار، مسلمان مسیحی‌شده و طرفدار سازمان مجاهدین خلق طیف پناهجویان ایرانی‌ای هستند که در اوکراین تقاضای پناهندگی داده‌اند. جایی که می‌خواستند سکوی پرش آنها به اروپا باشد و حالا شده اقامتگاه بی امکاناتشان .

مطلبی از وبسایت فارسی زبان دویچ وله