شنبه، مهر ۲۷، ۱۳۸۷

ایران بودم و هنوز قدری گیجم . مفصل مینویسم که چه ها دیدم و چه ها که نشنیدم . دلم میسوزد شاید بشود به قول مجید برایش عشق نورزید و برایش دغدغه نشان داد . ولی حرف را از آن ته ته ته دلت باید شنید.

این خبر هم در ارتباط با اثر انگشت در پاسپورتهای جدیدی که کشورهای اروپا صادر میکنند را بخوانید تا متوجه بشوید که اگر با پاس تقلبی وارد اتحادیه اروپا شوید قدری مسائل مربوط به پناهندگی گرفتن و یا مهاجرت با مشکلات بیشتری مواجه شده است .

۱ نظر:

مجيد زهری گفت...

پس چه شد این سفرنامه که قول نوشتن‌اش را داده بودی؟