پنجشنبه، مرداد ۳۱، ۱۳۸۷

تورج نگهبان رفت

امروز تا از راه رسیدم وارد خانه اینترنتی شدم ، خبر فوت تورج نگهبان به یکباره تکانی در وجودم داد و بسیار متاسف شدم . روحش شاد باد .

امیدوارم قدر این ترانه سرا را بدرستی دانسته باشیم و از اشعارش آنطور که باید بهره برده باشیم و ببریم .

.... روحم ، جسمم شد خسته از بازیچه گشتن .......ترانه ای زیبا از تورج نگهبان با صدای حصیری برایم خاطره ائی بس شیرین دارد