جمعه، بهمن ۱۲، ۱۳۸۶

وضعیت صدور کارت اقامت در سوئد


استکهلمیان میگوید که کشور سوئد در سال دو هزار و هفت میلادی تعداد 67000 کارت اقامت از انواع مختلف صادر نموده وبدینوسیله مجوز مربوط برای زندگی در سوئد به صورت دائم یا موقت داده شده است .


اصل مطلب