دوشنبه، اردیبهشت ۲۴، ۱۳۸۶

در ارتباط با پست قبل


پخش چنين برنامه هائي از شبكه هاي تلويزيوني در نيا ازديد خيلي از بينندگان سطحي و بدون تاثير گزاري مثبت بر بيننده ، نگريسته ميشود . اما با قدري تامل در پخش اين برنامه و يا سريال هاي ديگر اينچنيني از قبيل " بيگ برادر " و يا مثلا " جزيره رابينسون " به نظز من با زيركي تهيه كننده و انجام آزمايشهاي علمي و بعضا تحقيقات گسترده در ارتباط با زندگي گروهي انسانها و مشخص نكردن چارچوبي خاص و در بعضي مواقع خاص ، برخورد ميكنيم


در همين سلسله داستانهاي " بچلورت " كه حاجي واشنگتن گرامي اشاره كرده اند ، اگر چه موضوع در غالب سريال بر بازيگر و بيننده تحميل ميشود اما ميتوان به خوبي دريافت كه رابطه انسانها با توجه به موضوع جنسيت چقدر ميتواند در شرايطي كه براي آنان در نظر گرفته شده و يا اينكه آنان را به هدفي برساند ، مهم باشد . اين رفتارها ميتواند در حسادت تك تك آنان ، به زيبائي سخن گفتنشان و يا نوع آرايش و پوشش و خلاصه صدها چيز ديگر پيوند بخورد


گروهي اعتقاد دارند كه عشق و دلباختگي با ضبط يك برنامه نمايشي چند روزه و يا چند ماهه بوجود نمي آيد و اين برنامه ها چيزي نيست جز سرگرمي براي مردم ، غافل از اين كه خود فراموش كرده اند كه با يك نگاه عقل و دلشان را واگزار كرده و يك دل نه ، كه صد دل شيفته و شيدا گشته اند


از آنطرف بدست آوردن مرد مورد نظر و يا عكس اين برنامه كه نيز از تلويزيونها به نمايش در آمده و در آن مردها براي بدست آوردن زن مورد دلخواه به نبرد با يكديگر پرداخته اند ميتواند براي ببينده از اين ديد جالب به نظر آيد كه اينها به چه وسيله ويا وسائلي براي بدست آوردن هدفشان متوسل خواهند شد


ساخت چنين برنامه هائي به لحاظ روانشناختي مدتها مورد بررسي قرار ميگرد تا رفتار آدميان را به هنگام تشكيل يك زندگي گروهي و به مدت معين ، محك زده و از اين طريق به رفتارهاي دروني انسانها ، بيش از بيش آشنا گرديم


در شو تلويزيوني " بيگ برادر " يا همان برادر بزرگ خودمان دوربين را تا منتهاي مغز شما كار ميگزارنند تا كوچكترين حركت شما را زير نظر داشته باشند و در پايان آن كسي كه حرف برادر بزرگ را گوش فرا داده و تمامي دستورات را اطاعت كرده باشد و راي مردم را نيز به دنبالش كشيده باشد ، پيروز گردد


صرف نظر از اينكه سياستهاي امروزي دول اروپائي و پيشرفته نيز چيزي مستثني از اين امر نيست و حركتهاي روز مره شهروندان خود را به اسم امنيت براي شهروند با هزاران دوربيني كه در اتوبوس و ترن و ايستگاههاي شهري و معابر عمومي و......خلاصه همه جا براي ديد زدن كار خود كار گذاشته اند ، رفتار شما ، شما نوعي را ميگويم خواننده عزيز - به نحو باور نكردني زير نظر دارند


بررسي رفتارهاي شخصي و يا گروهي و ديدن آن امروزه به يكي از آبشن هاي مهم سرويسهاي جاسوسي در دنيا مبدل گشته و اين امر صرفا به ديد زدن از رفتار فيزيكي فرد و يا گروه خلاصه نميگردد بلكه منظور اصلي كاوش در ردگيري رفتاري غير فيزيكي است كه ميتواند بسيار مهم و حياتي باشد

هیچ نظری موجود نیست: