سه‌شنبه، آبان ۱۶، ۱۳۸۵

از سال دو هزار و هفت پناهندگي در بلژيك چگونه است


در سيستم تازه ی پناهنده پذيری دولت بلژيک، تمامی پرونده ها در يکسال رسيدگی می شوند. اين زمان شامل اعتراض به رای دادگاه نيز می شود و تمامی پناهجويان تازه وارد برای ۴ ماه بايستی در کمپهای باز زندگی کنند


هیچ نظری موجود نیست: