دوشنبه، فروردین ۰۴، ۱۳۸۲


اين مطلب رو بخونين و در بارش كمي فكر كنيد


 فرانسيس‌ فوكوياما در كتاب‌ بسيار جنجال‌برانگيز خود بحثي‌ را در دو زمينه‌ فلسفي‌ وتعبير خود از تاريخ‌ ارائه‌ مي‌كند. او ادعا مي‌كند با تاسيس‌ حكومت‌ ليبرال‌ دمكراتيك‌ تحول‌تاريخ‌ به‌ پايان‌ خود نزديك‌ مي‌شود و استدلال‌ مي‌نمايد كه‌ بحران‌هاي‌ گذشتة‌ نزديك‌بيانگر شكست‌ آلترناتيوهاي‌ ديگر در اين‌ مسير است‌. چون‌ اين‌ آلترناتيوها (كمونيسم‌،ناسيوناليسم‌، و حكومت‌ ملي‌ خودكامه‌) در برآورده‌ كردن‌ عميق‌ترين‌ اميال‌ شهروندان‌ناكارآمد بوده‌اند و به‌ نفع‌ دموكراسي‌ ليبرال‌ كنار مي‌روند. او اعتقاد دارد دموكراسي‌ ليبرال‌بيشترين‌ قرابت‌ را با تحقق‌ خواست‌هاي‌ اصلي‌ بشريت‌، يعني‌ ميل‌ به‌ بهبود مادي‌ وشناسايي‌ انسانيت‌، دارا مي‌باشد.و ادامه

 

هیچ نظری موجود نیست: